Kat İrtifakı Kurulması İçin Gerekenler

Kat irtifakı kurulması için gerekenler!

 

Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için kat irtifakı kurulabiliyor.Peki kat irtifakı kurulması için gerekenler nelerdir?

Kat irtifakı kurulması için gerekenler!

Herhangi bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, salon ve depo gibi ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına Kat İrtifakı deniyor.

Kat irtifakı kurulabilmesi için, öncelikle bir mimar tarafından projenin hazırlanmış olması ve belediyece onaylanmış olması ve inşaat ruhsatının alınmış olması gerekiyor.Kat irtifakı için gerekli evraklar şu şekilde:

1. Genel İnşaat Projesi ve inşaat ruhsatı : Projenin bir mimar tarafından hazırlanmış ve belediyece onaylanmış olması gerekiyor. Bir arsa üzerine birden fazla inşa edilen yapıların her birinin projede ayrı ayrı gösterilmesi ve blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi zorunlu oluyor. Projede yapıya ait her bir bağımsız bölüm ölçüleriyle ayrı ayrı gösteriliyor ve birden başlayarak numaralandırılıyor. Bağımsız bölümün eklentileri ve ortak yerler belirtiliyor. Kat irtifakının kurulabilmesi için inşaat ruhsatının da ilgili belediyeden alınmış olması gerekiyor.

2. Vaziyet Planı: Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların arsa içindeki konumunu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekiyor. Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek kalmıyor.

3. Yönetim Planı: Oluşturulan yapının kat sakinleri tarafından nasıl yönetileceğini gösteren sözleşmeye deniyor. Yönetim planının her sayfası ana gayrimenkulün bütün paydaşları tarafından imzalanıyor. Bütün paydaşlar yönetim planını oluştururken kendi yapılarına ve isteklerine özel maddeler koyabilirler ancak yönetim planı kat mülkiyeti kanununa aykırı maddeler içeremiyor. Yönetim planında kat mülkiyeti kanununa aykırı maddeler geçersi oluyor.

4. Liste: Listede her bağımsız bölüm birden başlayarak numaralandırılıyor. Her bağımsız bölümün niteliği, arsa payı, büyüklüğü varsa eklentisi gösteriliyor. Liste ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanıyor.

5. Maliklerin veya yetkili temsilcilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

6. Maliklerin vesikalık fotoğrafı da kat irtifakı için gerekli evraklar arasında yerini alıyor.

Yukarı